خاطره بازی

درخواست حذف این مطلب
خیلی وقته از این پستا نذاشتم همچین بد خونم کم شده به کلی ترس و لرز نیازمندیم http://s8.picofile.com/file/8321643392/vid_389780501_060224_399.mp4.htmlقسمت نظرات ادرس برای گذاشتم که دسترسیتون راحت تر باشه.منتظر نظرتون هستم...

مرگ

درخواست حذف این مطلب
ب .... ب ...نمیدونم چی بنویسم انقدر بدنم بی حس بود و سرد بود که فکر مردم تمام زندگی گذشتم مرور شد حس اینکه روح از بدنم جدا شده هنوز نمیدونم خواب بودم یا بیدار امروز ...بدنم سبک شده و سرم سنگین به این فکر میکنم چقدر راحت ممکنه بمیرم پس این همه درد و غم برای چیه بسته ...زمان کوتاهه کوتاه ....

برای مخاطب خاص

درخواست حذف این مطلب
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺩﺍﺩ ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺻﺒﺎ ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩ #عاﺭف_ﻗﺰﻭﯾﻨﯽبسته دیگه هر چقدر نامه نوشتم و قوربون صدقت رفتماین بار می خوام بگم با هر دفعه فرق میکنه من هنوز همون جام ...همون نقطه من جایی نرفتم که بخوام بیام پیشت خودت رفتی پی اگر خواستی خودت بیا هنوز همون انرژی منفیم و شایدم خیلی بدترهنوزقلبم از ا ین حرفات درد میکنه اما به قولی از دوست هرچه رسد نی ت پس این بار اگر خواستی خودت بیا من هنوز می تونم تو قلبم دوست داشته باشم خودت خودتو از دوست داشتنم گرفتی ... ب با یه نفر مثل تو رفته بودم بیرون چقدر لحظه های خوب هم قدمی و هم صحبتی ازمون گرفتی شایدم به قول تو من گرفتم ...کاش هیچ وقت نفهمی چیکار کردی با من کاش هیچ وقت عمق دوست داشتنمو متوجه نشیمی خواستم تولدت برات دسته گل بفرستم ولی خوب مزاحمت نشم بهتره ...من هنوز همون جام پس این بار غرور خودت رو بسنج با خودت دو دوتا چهارتا خواستی برگرد و نخواستی به قول خودت سرت سلامت .دلت پر از ارامش رفیق

دخترک

درخواست حذف این مطلب
دخترک بازیگوش من خوب باش همیشه خوب باشلبخند یادت نره

فال ما ...

درخواست حذف این مطلب

بنشین لحظه ای رو در روی من چایم را با عطرت هم بزنبنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن#daal band

کتاب

درخواست حذف این مطلب
دیروز یه کتاب به دستم رسید یه کتاب ....تبریک به نویسندش هی ....ادما کی می خوان دست از بازیاشون بردارند کی.....جدیدا می خوان کتاب هدیه بدن بقیه رو واسطه میکنن ...خخختبریکتو گفتم به واسطه ها رفتی پیششون دریافت کن .خوبه زنگ میزنی اسم بعضیا یادت میره ولی وقت کتاب هدیه خوب از بری ....هنوز بچه ای بچه هنوز تو فکر بازی و فکر میکنی منم حوصلشو دارم پرونده همه چیز بسته شده ...تمام امیدوارم همیشه خوشبت باشیخدایا ممنون که بهمون فرصت میدی ادمای بهتری وارد زندگیمون بشن.ممنون

بیقراری

درخواست حذف این مطلب
چرا این چند روزه انقدر بی قرارم چرا قلبم درد میکنه خوشحالم که قبل مرگم بازم دیدمت....ممنونشاید دلم خیلی تنگ بود شاسد دلم خیلی گرفته ازت این چه ترسی افتاده به جونم حیف به خودم قول دادم دیگه مزاحمت نشمامیدوارم همیشه شاد باشی و دور و برت پر از ادمایی باشه که دوست دارنخدایا خودت کمکم کن کاش یه جای دوری بود ...خیلی دور دستتو و میگرفتم و می رفتیم اونجا فقط ما دوتا ....موهاتو ناز می و برات لالایی می خوندم و تو هم وجودت پر میشد از خنده از ته دل

....

درخواست حذف این مطلب
تمام شد ...و شاید شروع شد ...چشم انتظاری...تضاد دو حس...و شاید کمی غم ...۲۵/۱۱/۹۶ساعت : به وقت حس مبهم

حس مبهم

درخواست حذف این مطلب
گیجم ....منگم...اصلا حالمو نمیدونمقاطی شاید ....زلفاتو پریشون کردی که باز منو دیونه کنی من کجای زندگی توام که از هر طرفی به بن بست می رسم ....دست دلم هنوز می لرزهوقتی ...وقتی .....این دنیا چقدر بی ارزشه میگی ادما باید عاشق باشن اما بعد این همه درد فهمیدم عشق مهم نیست .عاشق که باشی وقتی تو چشمات نگاه میکنه و دروغ میگه چشماتو میبندی ....عاشق که باشی تمام زخم زبوناشو به جون می یعاشق که باشی یعنی تموم ...بهتر از عاشق بودن حفظ فاصله مناسبه تا یاد نگرفتید عاشق نشید چون بلد نبود این فاصله ،عشقو به گند میکشه...دلم تنگته ...بعضیروزها هرگز فراموش نمی شوند!مثل روزی کهدوستت داشتم... "افشین صالحی"
باهات عصبانیم ،عصبانی

رهایی

درخواست حذف این مطلب

یک عبور باد باقیستتا کوچ زرین پروانگان خیالاز شه ی درخت...کاکتوس

دوست داشتنی من

درخواست حذف این مطلب
و کاش ندانى
تمام این سال ها
مرگبارترین فصل ها پاییز بوده است
که بعد از تو
رو به جاده ی شمال که میروم
نه عطرِ دریا سرشار ترم می کند
نه بوییدن ساقه های برنج عاشق ترم
نه اندوه پر ابهت سبزِ جنگل ، شاعر ترم
و کاش هرگز ندانی
مشقت بی تو را مانوس شدن
مرگی ست هزار باره
محو شدنی غم انگیز
آرام آرام
بی امان
و هزار باره

نیکی فیروزکوهی
پانوشت :این زن نوشته هاش عجیب دوست داشتنیدوستش میدارم.هربار شعراشو می خونم انگار ...انگار ....انگار ....

ا ین فریاد

درخواست حذف این مطلب
دود سفیدی که گرمای اون از دور هم حس می شد،از دودکش گلخونه خارج می شددرحالی که درخت باغچه ی ما شده بود از سرما و در گیر و دار نبرد با سرما ،خواب رو برگزیده بود ...تو تاریکی شب و زیر نور ستاره ها ....وقتی ...

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اواز نور

درخواست حذف این مطلب

قطار زوزه می کشید و باد،بخار حاصل از فریادش رابا خود می برد...لبه پنجره،دخترکیماه را می نگریست و در دل ، لبخند ن گوش س بود به اواز دل انگیزنور و سرعت و باد...کاکتوس

س مثل .....

درخواست حذف این مطلب
از وقتی مریض شده حالم بده اول فکر میکردیم عفونت ولی بعدش ....چی بگم که این دنیا بازی های خودشو داره خیلی کوچولوعه ،خدا کجایی ؟بهش کمک کن خودت که میدونی بعد چندسال به پدر و مادرش هدیه کر ،خودت مواظبش باش.از بغض دارم خفه میشم دعا کنید حالش خوب بشه نمیدونم چرا همه کوچولوها دارن مریض میشن

گونه ی گل

درخواست حذف این مطلب

گردش رﻧﮓ و ﻃﺮاوت در ﮔﻮﻧﻪ گلفریدون مشیریعیدتون مبارک

کوچ برگ

درخواست حذف این مطلب

باز برگی از درخت بر زمین افتاد و مرا، به خویشتن خویش برد به تکرار ممتد یه اهنگ :این سبزه که امروز تماشاگه ماستتا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ماتا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟!!!#خیام

دلتنگی غم انگیز

درخواست حذف این مطلب
هوا چقدر گرفته ...کاش زودتر بارون بیادچقدر دلم نم نم بارون و قدم زدن و گریه می خواد....انگار دلم بازم گرفته ...انگار دلم باز برات تنگ شدهاما بهتر دوست داشتنت تو دلم بمونهانگار سکوت قشنگ تر اش بارون بزنه...

احساس

درخواست حذف این مطلب
بگذاریم که احساس هوایی بخورد.سهرابدلتنگی

درخواست حذف این مطلب

دلم قربانی کدامین دلتنگی شده استکه چنین بی اختیارسکوتبر دریچه ی افکارم طنین انداخته است؟!!!کاکتوس

خانه پدری

درخواست حذف این مطلب
به نظرتون ترک خونه ای که از بچگی توش زندگی کردی،با درخت انگورش بزرگ شدی ،کلا باهاش خاطره داری سخت نیست؟پانوشت:چقدر دلگیرند این ثانیه هاچقدر احتیاج دارم با ی حرف بزنم.میگن عادت میکنی ولی وقتی از یه خونهحیاط دار بری تو قفس دلت میترکه.

غروب

درخواست حذف این مطلب

شاید غروب، شعله نگاه مردیست به معشوقشوقتی دستانش در دست دیگرست.#کاکتوس

ماه و ماهی

درخواست حذف این مطلب

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشیاندوه بزرگی ست زمانی که نباشیهرگز به تو دستم نرسد ماه بلندماندوه بزرگی ست چه باشی، چه نباشی
شعر : علیرضا بدیععکاس: کاکتوس

دیالوگ

درخواست حذف این مطلب
دیالوگ شماره 1وقتی بهش زنگ زدم و شروع کرد به احوال پرسییهو بغض ،صدام لرزید،اشکم سرازیر شدگفتم انقدر ع گذاشتید دلم تنگ شدبغضم فهمید ،زود خداحافظی .کاش می تونستم بغلش کنم کاش می تونست بغلم کنه چقدر دل تنگش شدم دلتنگ مردی که واقعا مرده
دیالوگ شماره 2 ب نزدیک بود عاشقش بشم از من لجباز تره تازه کمی داره بزرگ میشه گاهی با تمام وجود ازش متنفر میشم گاهی هم عجیب دلتنگ این شوخ بی مزهولی حرفش یکم چسبید شایدم عاشقش شدم ...پانوشت:چند روزه استرس بدی افتاده به جونمانگار همش منتظرم یه چیزیم که نمیدونم چیهخدا خودت بخیر بگذرونامین

سکوت

درخواست حذف این مطلب
با زدر میان هجوم این همه سخنچه ت نشسته ام...باز در میان هجوم این همه واژهقلمم چه بی جوهر مانده استباز در میان این همه موسیقی دلنشینچه بی پروا گوش هایم را گرفته امباز در میان این همه دلتنگیچه راحت خموش نشسته ام .
کاکتوس

....

درخواست حذف این مطلب
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید.

[برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید]